PRIVACY POLICY

Privacybeleid DiValiZia Magazine Versie 0.1
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 24-11-2015

De gehele inhoud van de website is een Persoonlijk Blog van Corine van Ringen. Wij verzamelen geen persoonlijke gegevens ten behoeve van commerciële doeleinden en verstrekken ook deze gegevens niet aan derden. De website is puur persoonlijk en is ontstaan vanuit Hobbie & Interesse.

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt en waarom we deze gegevens verzamelen. Zo snapt u precies hoe wij werken. Dit privacybeleid is van toepassing op de website van DiValiZia Magazine. U dient zich ervan bewust te zijn dat DiValiZia Magazine niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan ons privacy beleid te accepteren. DiValiZia Magazine respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Verstrekte gegevens voor gebruik van onze Nieuwsbrief.
Wanneer u zich aanmeldt voor onze Nieuwsbrief vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst (verzenden Nieuwsbrief) uit te kunnen voeren. Uw e-mail adres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.  

Communicatie e-mail e/o Contactformulier
Wanneer u een e-mail of ander bericht naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld, tenzij wettelijk verplicht. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze partners zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Google Analytics
DiValiZia Magazine maakt gebruikt van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’, tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en waarmee een analyse van het gebruik dat u van de website maakt mogelijk is. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de gebruikers wordt doorgaans op een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen.
Op deze website is het anoniem maken van de IP geactiveerd. In opdracht van DiValiZia Magazine gebruikt Google deze informatie om het gebruik van de website door de gebruikers te analyseren om rapporten over de activiteit van de website samen te stellen, die  verband houden met het gebruik van de website en het internet, uit te kunnen voeren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verstrekte IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gekoppeld. 

Het gebruik van Facebook Social Plug-ins
DiValiZia Magazine maakt gebruik van Social Plug-ins (‘Plug-ins’) van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS (‘Facebook’). De plug-ins zijn te herkennen aan het facebook-logo (een witte ‘f’ op een blauwe rechthoek of een (‘duim-omhoog’-symbool), of zijn gemarkeerd met de toevoeging ‘Facebook Social
Plug-in’. U kunt hier een lijst en een afbeelding van de Facebook Social Plug-ins bekijken: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.Vraagt een gebruiker van een website het aanbod dat een dergelijke plug-in bevat, op, danbrengt zijn browser een rechtstreekse verbinding met de server van Facebook tot stand. De inhoud van de plug-ins wordt door Facebook rechtstreeks aan zijn browser doorgegeven en door de browser in de website geïntegreerd. De aanbieder heeft dus geen controle over de hoeveelheid gegevens die Facebook met behulp van deze plug-ins verkrijgt, en informeert de gebruiker naar beste weten. Door de integratie van de plug-ins verkrijgt Facebook de informatie die een gebruiker van de bijbehorende pagina van het aanbod heeft opgevraagd. Wanneer de gebruiker op Facebook is ingelogd, kan Facebook dat bezoek aan zijn Facebookaccount toewijzen. Maken gebruikers interactief gebruik van de plug-ins, bijvoorbeeld door op de like-button te klikken of een commentaar te schrijven, dan wordt de betreffende informatie door zijn of haar browser rechtstreeks aan Facebook doorgegeven en daar opgeslagen. Is een gebruiker geen lid van Facebook, dan bestaat desondanks de mogelijkheid dat Facebook diens IP-adres achterhaalt en opslaat. Volgens Facebook wordt in Duitsland uitsluitend een anoniem gemaakt IP-adres opgeslagen. Doel en omvang van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals de daaraan verbonden rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van de privacy van de gebruiker kunnen laatstgenoemden lezen in de privacyverklaring van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/. Is een gebruiker lid van Facebook en wil hij of zij niet dat Facebook via dit aanbod gegevens over hem inwint en aan zijn of haar bij Facebook opgeslagen lidmaatschapsgegevens koppelt, dan moet hij zich, voordat hij onze website bezoekt eerst uitloggen bij Facebook. Ook kunt u Facebook-Social-Plug-ins met Add-ons voor uw browser blokkeren, bijvoorbeeld met de ‘Facebook Blocker’.

Advertenties
DiValiZia Magazine vertoont advertenties waarbij geen persoonsgegevens worden verzameld.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dit moment aan ons is verstrekt. Aanpassen/uitschrijven van de dienst Nieuwsbrief kan eenvoudig. Onderaan iedere mailing vindt u de contactgegevens om uw eigen gegevens door ons te laten aanpassen of uit onze bestanden te laten halen.
U kunt ook contact opnemen via onderstaand e-mail adres. 

Vragen en feedback
Wij controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen: DiValiZia Magazine: info@divalizia.com