DISCLAIMER & VRIJWARING

DiValiZia Magazine is een website van Corine van Ringen.

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling en inhoud van de website, kunnen wij niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens van de website. Corine van Ringen aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of de (on)bereikbaarheid van de site. 

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina's van deze site, zijn die van de (gast) auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of Corine van Ringen. Zij kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Corine van Ringen garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast.

Corine van Ringen behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. 

Op deze uitgave/website treft u een aantal links aan naar andere websites/social media. DiValiZia Magazine is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden,indien aanwezig,van de site die u bezoekt.

Nadere informatie;
Vragen die betrekking hebben tot de uitgave/website dienen gericht te worden aan DiValiZia Magazine.

Klik hier als u een vraag heeft.© 2016 - 2017 DiValiZia Magazine l Alle rechten voorbehouden